Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1017 146429640027.05.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/329 145643760026.02.2016 07.03.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1825 137901960013.09.2013 Zemeņu 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1296 155959560004.06.2019 Zemeņu 49 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/804 152451720024.04.2018 Zemeņu 49 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/163 151726320030.01.2018 Zemeņu 49 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/158 151691760026.01.2018 Zemeņu 49 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2668 151268400008.12.2017 20.12.2017 Zemeņu 49 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1110 149609160030.05.2017 Zemeņu 49 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/14 145194480005.01.2016 Zemeņu 49 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/480 136424880026.03.2013 Zemeņu 49 Izsniegt
14-11/1077 155743560010.05.2019 Zemeņu 5, Dārzu 26A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1288 152875080012.06.2018 Zemeņu 5, Dārzu 26A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/44 157834800007.01.2020 Zemeņu 52 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1782 141021000009.09.2014 Zemeņu 52 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1315 140424840002.07.2014 Zemeņu 52 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/391 139448880011.03.2014 Zemeņu 52 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2154 138386160008.11.2013 Zemeņu 52 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/430 152028720006.03.2018 Zemeņu 52A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/22 138904560007.01.2014 16.01.2014 Zemeņu 52A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt