Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1022 136968840028.05.2013 Braslas 2E Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1023 155683080003.05.2019 Pulkveža Brieža 20 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1023 152693640022.05.2018 28.05.2018 Dārzu 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1023 149514120019.05.2017 Raiņa 98a Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1023 146464200031.05.2016 Dubultu 24-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1023 143345160005.06.2015 Gaujas/Salacas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1023 140122440028.05.2014 Viršu Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1023 136968840028.05.2013 Ventspils 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1024 155683080003.05.2019 Žubītes 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1024 152693640022.05.2018 Vidzemes 8A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1024 149514120019.05.2017 Tiltu 25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1024 146464200031.05.2016 Dubultu 24-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1024 143345160005.06.2015 Baznīcas/Slokas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1024 140122440028.05.2014 Pilsoņu 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1024 136968840028.05.2013 Jūras 23/25 Apstiprināt
14-11/1025 155683080003.05.2019 08.05.2019 Daugavpils 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1025 152693640022.05.2018 Bulduru 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1025 149514120019.05.2017 Engures 13 - 47 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1025 146464200031.05.2016 Bulduru 52-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1025 143345160005.06.2015 Kapteiņa Zolta/Vaivaru pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi