Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2815 157679280020.12.2019 Dīķu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - nav definējams
14-11/2814 157679280020.12.2019 Bērzu 18 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2813 157679280020.12.2019 Tūristu 2A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2812 157679280020.12.2019 23.12.2019 Vāveru 6 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2811 157679280020.12.2019 27.12.2019 Pētera _Lietus kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2810 157679280020.12.2019 Lapotnes _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2809 157679280020.12.2019 27.12.2019 Dzirnavu _Tilti, viadukti, ceļu pārvadi - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2808 157679280020.12.2019 06.01.2020 Viestura 6 k-1 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2807 157679280020.12.2019 23.12.2019 Viestura 25 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2806 157679280020.12.2019 23.12.2019 Lienes 16/18 Tehniska rakstura pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2805 157679280020.12.2019 Ātrā 8, dz.3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2804 157679280020.12.2019 23.12.2019 Tūristu 18A Ražošanas objekts - Izsniegt
14-11/2803 157679280020.12.2019 27.12.2019 Sloka 7122 Transportlīdzekļu novietne - Izsniegt
14-11/2802 157679280020.12.2019 Kalsnavas 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2801 157679280020.12.2019 30.12.2019 Zemeņu 29A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2800 157679280020.12.2019 30.12.2019 Tirgus 13 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2799 157653360017.12.2019 19.12.2019 Tērvetes 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2798 157653360017.12.2019 23.12.2019 Tīklu 1A Nedzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2797 157653360017.12.2019 06.01.2020 Rīgas 4 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2796 157653360017.12.2019 Lauku 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi