Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1025 140122440028.05.2014 Kaugurciema Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1025 136968840028.05.2013 Turaidas 32 Apstiprināt
14-11/1026 155717640007.05.2019 16.05.2019 Rotas 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1026 152693640022.05.2018 Baltās kāpas 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1026 149514120019.05.2017 Ventspils 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1026 146464200031.05.2016 Ceriņu 22 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1026 143345160005.06.2015 Konkordijas/Teātra pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1026 140122440028.05.2014 Gulbju 71 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1026 136968840028.05.2013 Indras 3 Apstiprināt
14-11/1027 155717640007.05.2019 16.05.2019 Dubultu 10 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1027 152693640022.05.2018 Bulduru 103 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1027 149514120019.05.2017 Pludmales nogabals 17. Līnija / P.Stradiņa Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1027 146464200031.05.2016 Dzintari 1510 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1027 143345160005.06.2015 Konkordijas/Viktorijas pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1027 140122440028.05.2014 Slokas 26 Veselības aprūpes objekts - Akceptēt
14-11/1027 136968840028.05.2013 Kanālu 48a Izsniegt
14-11/1028 155717640007.05.2019 Rīgas 53 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1028 152693640022.05.2018 Rubeņu 63 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1028 149514120019.05.2017 pludmales nogabals Pilsoņu/ Tirgoņu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1028 146464200031.05.2016 Turaidas 1811 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu