Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1028 143345160005.06.2015 4./3.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1028 140122440028.05.2014 Pludmale Kaudzīšu/Turaidas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1028 136968840028.05.2013 Briežu 1 Izsniegt
14-11/1029 155717640007.05.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1029 152693640022.05.2018 Amatas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1029 149514120019.05.2017 pludmales nogabals Pilsoņu/ Tirgoņu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1029 146464200031.05.2016 Mežsargu 14 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1029 143345160005.06.2015 Vēju/Gaidas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1029 140122440028.05.2014 Pludmale Dārzu/Krūmu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1029 136968840028.05.2013 25.07.2013 Strēlnieku, Ceriņu Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izsniegt
14-11/103 157921200017.01.2020 20.01.2020 Rubeņu 79-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/103 154776240018.01.2019 Upes 40 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/103 151631280019.01.2018 Salaspils 1 Ūdens sporta un ūdens transporta infrastruktūra - Atcelt lēmumu
14-11/103 148486320020.01.2017 26.01.2017 Meistaru 7 _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/103 145332720021.01.2016 Kāpu 139 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/103 142196400023.01.2015 09.02.2015 Kāpu 25 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/103 139086000028.01.2014 29.01.2014 Rīgas 46 Kūrorta objekts - Izsniegt
14-11/103 135846000018.01.2013 Vasaras 19 Saskaņot
14-11/1030 155717640007.05.2019 Saulgriežu 5 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1030 152693640022.05.2018 Cīruļu 108 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu