Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/993 152659080018.05.2018 4.līnija 12 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/687 152330760010.04.2018 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/615 152227080029.03.2018 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/390 151994160002.03.2018 4.līnija 12 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2772 151389360022.12.2017 27.12.2017 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2627 151207920001.12.2017 4.līnija 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2577 151182000028.11.2017 4.līnija 12 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/273 148702320014.02.2017 4.līnija 12 _Elektronisko sakaru būves - Akceptēt
14-11/2028 147613320011.10.2016 4.līnija 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2030 144407880006.10.2015 4.līnija 12 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1141 143466120019.06.2015 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1084 143405640012.06.2015 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1077 143405640012.06.2015 4.līnija 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/745 143103240008.05.2015 4.līnija 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izsniegt
14-11/573 142956360021.04.2015 24.04.2015 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/598 139647240003.04.2014 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/158 139111920031.01.2014 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2044 138204360018.10.2013 4.līnija 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1667 137720520023.08.2013 4.līnija 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izsniegt
14-11/514 136424880026.03.2013 4.līnija 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE