Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1028 143345160005.06.2015 4./3.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1865 144226440015.09.2015 4./5. līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2572 154206000013.11.2018 4./5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2571 154206000013.11.2018 4./5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/552 152209800027.03.2018 4./5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/551 152209800027.03.2018 4./5.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2291 150818760017.10.2017 4./5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2290 150818760017.10.2017 4./5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1698 147207240025.08.2016 4./5.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1281 143647560010.07.2015 4.līdz 3.linijai Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/904 146343240017.05.2016 4.lījia/5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2037 150516360012.09.2017 4.līnija _Ūdensapgāde - Saskaņot
14-11/2392 148114800008.12.2016 16.12.2016 4.līnija _Ūdensapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/370 139448880011.03.2014 4.Līnija Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt grozijumus
14-11/1271 155959560004.06.2019 4.līnija 12 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/376 155052720019.02.2019 21.02.2019 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/169 154871280029.01.2019 07.02.2019 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2799 154508400018.12.2018 4.līnija 12 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1795 153384840010.08.2018 4.līnija 12 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1165 152780040001.06.2018 4.līnija 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE