Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1030 149514120019.05.2017 pludmales nogabals Pilsoņu/ Teātra Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1030 146464200031.05.2016 5./6.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1030 143345160005.06.2015 Dzintaru 2 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1030 140122440028.05.2014 Pludmale Turaidas/Viktorijas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1030 136968840028.05.2013 Kaiju 1 Izsniegt
14-11/1031 155717640007.05.2019 08.05.2019 Emīla Dārziņa 15 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1031 152693640022.05.2018 Īves 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1031 149514120019.05.2017 Viestura 22 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1031 146464200031.05.2016 7.līnijas/ Vienības pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1031 143345160005.06.2015 Rožu/Zaru Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1031 140122440028.05.2014 Pludmale Ērgļu/Dubultu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1031 136968840028.05.2013 28.05.2013 Jomas 38 Izsniegt
14-11/1032 155717640007.05.2019 Zvārtas/Draudzības Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1032 152693640022.05.2018 Baltezera 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1032 149514120019.05.2017 24.05.2017 Mellužu 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1032 146464200031.05.2016 Jomas 75 Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1032 143345160005.06.2015 Zvārtas/Draudzības Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1032 140122440028.05.2014 Turaidas 14 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1032 136968840028.05.2013 Oļu 5 Izsniegt
14-11/1033 155717640007.05.2019 Saulgriežu 5 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi