Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2755 157618800013.12.2019 16.12.2019 Priedaine Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2754 157618800013.12.2019 16.12.2019 Mangaļu (Spilves,Mārupes) _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2753 157618800013.12.2019 Alejas 3 Izglītības pakalpojumu objekts - Izsniegt
14-11/2752 157618800013.12.2019 Kalsnavas 2 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/2751 157618800013.12.2019 24.12.2019 Dubultu 10 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot pārtraukt ēkas vai atsevišķas telpu grupas ekspluatāciju
14-11/2750 157618800013.12.2019 24.12.2019 Lielais 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2749 157592880010.12.2019 12.12.2019 Vikingu 70 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2748 157592880010.12.2019 16.12.2019 Miera 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2747 157592880010.12.2019 Puškina _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2746 157592880010.12.2019 Augļu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2745 157592880010.12.2019 Rīgas 90 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2744 157592880010.12.2019 Kārklu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2743 157592880010.12.2019 Jāņa Pliekšāna 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2742 157592880010.12.2019 Tukuma 10 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-papildināt ar pielikumu
14-11/2741 157592880010.12.2019 Vikingu 24A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2740 157592880010.12.2019 Meža 139 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2739 157592880010.12.2019 Meža 60-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2738 157592880010.12.2019 19.12.2019 Jūras 34 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2737 157592880010.12.2019 18.12.2019 Slokas 93 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2736 157592880010.12.2019 Jūras 34 Viesu izmitināšanas objekts - Atcelt lēmumu