Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/351 136182960026.02.2013 4.Līnija 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/343 142654320017.03.2015 27.03.2015 4.līnija 1207 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1721 140925960029.08.2014 4.līnija 1207 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/777 139837320025.04.2014 4.līnija 1207 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1616 159527880021.07.2020 4.līnija 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/577 158500080024.03.2020 01.04.2020 4.līnija 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/576 158500080024.03.2020 4.līnija 13 Kūrorta objekts - Atcelt lēmumu
14-11/1272 155959560004.06.2019 4.līnija 13 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/336 155018160015.02.2019 19.02.2019 4.līnija 13 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2469 154085040030.10.2018 4.līnija 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1512 153056520003.07.2018 4.līnija 13 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1005 152693640022.05.2018 4.līnija 13 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2774 151389360022.12.2017 4.līnija 13 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1064 149574600026.05.2017 4.līnija 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2061 147673800018.10.2016 4.līnija 13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/566 146040840012.04.2016 25.04.2016 4.līnija 13 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1700 147207240025.08.2016 4.līnija, 5.līnija pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1100 136994760031.05.2013 4.līnija-3.līnija(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1017 136934280024.05.2013 4.līnija-5.līnija(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/2064 144433800009.10.2015 4.līnija/5.līnija Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE