Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2319 157074120011.10.2019 15.10.2019 Dzirksteles 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2318 157074120011.10.2019 18.10.2019 Raudas _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2317 157074120011.10.2019 14.10.2019 Dzintaru 48 k-1 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2316 157074120011.10.2019 14.10.2019 Dzintaru 48 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2315 157074120011.10.2019 15.10.2019 Bauskas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2314 157074120011.10.2019 15.10.2019 Raiņa 110 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2313 157074120011.10.2019 Žubītes 17A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2312 157074120011.10.2019 16.10.2019 Ventspils 13 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2311 157074120011.10.2019 Ūdru 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2310 157074120011.10.2019 Stabu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2309 157074120011.10.2019 28.10.2019 Stabu 11, 11A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2308 157074120011.10.2019 Rubeņu 46 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2307 157074120011.10.2019 24.10.2019 Lašu 12B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2306 157074120011.10.2019 Kalnciema 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2305 157074120011.10.2019 Asaru 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2304 157074120011.10.2019 Zemeņu 11 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2303 157074120011.10.2019 Kraukļukalna 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2302 157074120011.10.2019 16.10.2019 Kalsnavas 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2301 157074120011.10.2019 Eglaines 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2300 157074120011.10.2019 Edinburgas 45 _Ūdensapgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi