Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2735 157592880010.12.2019 11.12.2019 Skolas 23,25 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2734 157592880010.12.2019 23.12.2019 Rotas 12 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2733 157592880010.12.2019 12.12.2019 Raiņa 50-40 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2732 157592880010.12.2019 12.12.2019 Mētru 4 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2731 157592880010.12.2019 18.12.2019 Gulbju 14, 14A,15B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2730 157592880010.12.2019 07.01.2020 Daugavpils, Jēkabpils, Kārsas, Kuteru, Leona Paegles, Valkas,Zivju _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2729 157592880010.12.2019 12.12.2019 Smilšu 6 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2728 157592880010.12.2019 Vārnukroga 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/2727 157592880010.12.2019 12.12.2019 Viestura 22 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2726 157592880010.12.2019 12.12.2019 Raiņa 50 - 40 Darījumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2725 157592880010.12.2019 Lībiešu 15-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2724 157592880010.12.2019 17.12.2019 Katedrāles 2 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2723 157592880010.12.2019 Emīlijas 16-16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2722 157592880010.12.2019 23.12.2019 Asaru 61 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2721 157592880010.12.2019 23.12.2019 Asaru 61 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2720 157592880010.12.2019 16.12.2019 Kanālu 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2719 157592880010.12.2019 16.12.2019 Kanālu 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Atcelt lēmumu
14-11/2718 157592880010.12.2019 Lielais 25 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2717 157592880010.12.2019 Jūrmalas 17 Cits (skat.nosaukumu) - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2716 157549680005.12.2019 09.12.2019 Vilhelma Purvīša 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri