Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/374 158258160025.02.2020 05.03.2020 Lielupes 13-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/373 158258160025.02.2020 05.03.2020 Lielupes 13-10 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/372 158258160025.02.2020 Emīla Dārziņa 5608 _Autoceļi un ielas - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/371 158258160025.02.2020 Tirgoņu 18 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/370 158223600021.02.2020 Dārzu 12 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/369 158223600021.02.2020 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/368 158223600021.02.2020 Kaugurciema 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/367 158223600021.02.2020 Vienības 33 Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/366 158223600021.02.2020 Bērzu 8A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/365 158223600021.02.2020 26.02.2020 Jaunā 49 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/364 158223600021.02.2020 Žubītes 28A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/363 158223600021.02.2020 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/362 158223600021.02.2020 25.02.2020 Rīgas 47 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/361 158223600021.02.2020 Žubītes 28A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/360 158223600021.02.2020 Īves 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/359 158223600021.02.2020 Pļaviņu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/358 158223600021.02.2020 25.02.2020 Žubītes 43 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/357 158223600021.02.2020 02.03.2020 Raiņa 99A-32 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/356 158223600021.02.2020 24.02.2020 Vienības 16-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/355 158223600021.02.2020 Emīla Dārziņa 5608 _Autoceļi un ielas - Atjaunot iepriekšējo stāvokli