Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/358 151968240027.02.2018 7.līnija 1a Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/166 151726320030.01.2018 7.līnija 1a Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2558 151147440024.11.2017 7.līnija 1A Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/31 157834800007.01.2020 7.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2657 157497840029.11.2019 06.01.2020 7.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1056 155743560010.05.2019 10.05.2019 7.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/867 136813320010.05.2013 7.līnija-Vienības(pludmale) Saskaņot
14-11/1178 155864520024.05.2019 7.līnija/Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1177 155864520024.05.2019 7.līnija/Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1062 155743560010.05.2019 7.līnija/Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/978 143319240002.06.2015 7.līnija/Vienības pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/875 143224200022.05.2015 7.līnija/Vienības pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1031 146464200031.05.2016 7.līnijas/ Vienības pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/737 155415240002.04.2019 8.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/731 155415240002.04.2019 03.04.2019 8.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/784 158707080017.04.2020 8.līnija,Vienības pludmale _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/783 158707080017.04.2020 17.04.2020 8.līnija,Vienības pludmale _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/769 136726920030.04.2013 8.līnija-Vienības(pludmale) Saskaņot
14-11/942 146369160020.05.2016 8.līnija/Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/914 143258760026.05.2015 8.linija/Vienibas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE