Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1100 136994760031.05.2013 4.līnija-3.līnija(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1017 136934280024.05.2013 4.līnija-5.līnija(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/2064 144433800009.10.2015 4.līnija/5.līnija Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1902 153497160023.08.2018 4.līnija13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1113 143440200016.06.2015 4/3.līnijas pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/424 142740720027.03.2015 4/5 līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt
14-11/1441 159372360003.07.2020 14.07.2020 5. un 6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1485 159406920007.07.2020 5., 6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1453 159372360003.07.2020 03.07.2020 5., 6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1414 156106440021.06.2019 5.,6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1449 156166920028.06.2019 5./6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1012 152693640022.05.2018 5./6.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1056 146490120003.06.2016 5./6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1030 146464200031.05.2016 5./6.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/649 143016840028.04.2015 5./6.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt
14-11/1485 156201480002.07.2019 5.6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1573 156279240011.07.2019 5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2576 154206000013.11.2018 5.līnija _Autoceļi un ielas - Akceptēt
14-11/384 151994160002.03.2018 08.03.2018 5.līnija 2 _Elektronisko sakaru būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1725 140969160003.09.2014 5.līnija 3 Viesu izmitināšanas objekts - Apstiprināt
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE