Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1038 136968840028.05.2013 Dzintaru 64-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Akceptēt
14-11/1039 155717640007.05.2019 Aveņu 40 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1039 152719560025.05.2018 10.līnija _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1039 149514120019.05.2017 Avotu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1039 146464200031.05.2016 Birzes 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1039 143388360010.06.2015 Pļaviņu 37 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1039 140139720030.05.2014 Tukuma iela 32 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Izsniegt
14-11/1039 136968840028.05.2013 Lašu 9 Transporta būves - Saskaņot
14-11/104 157921200017.01.2020 21.01.2020 Saulgriežu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/104 154776240018.01.2019 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/104 151631280019.01.2018 Medņu 101 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/104 148486320020.01.2017 Slokas 61 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/104 145332720021.01.2016 Pilsoņu 29 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/104 142196400023.01.2015 30.01.2015 Amatas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/104 139086000028.01.2014 Z.Meierovica 11-13 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt
14-11/104 135846000018.01.2013 Konkordijas 23 Saskaņot
14-11/1040 155717640007.05.2019 Avotu 12A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/1040 152719560025.05.2018 Priedaine 0216 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1040 149514120019.05.2017 Jurģu 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1040 146464200031.05.2016 Piestātnes 16 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi