Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2279 157048200008.10.2019 Konkordijas 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2278 157048200008.10.2019 16.10.2019 Kārklu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2277 157048200008.10.2019 Ernesta Birznieka-Upīša 24 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2276 157048200008.10.2019 Ernesta Birznieka-Upīša 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2275 157048200008.10.2019 Durbes 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2274 157048200008.10.2019 22.10.2019 Bulduru 73 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2273 157048200008.10.2019 36.līnija 1202 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2272 157048200008.10.2019 13.11.2019 Mazā Dzirnavu 11 _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2271 157048200008.10.2019 15.10.2019 Rēzeknes pulka 20 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2270 157048200008.10.2019 30.10.2019 Nīcas 1B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2269 157048200008.10.2019 10.10.2019 Kraukļukalna 5732, 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2268 157048200008.10.2019 10.10.2019 Grāvju 57 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2267 157048200008.10.2019 14.10.2019 Viņķu 14A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2266 157048200008.10.2019 10.10.2019 Piestātnes 16 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2265 157048200008.10.2019 13.11.2019 Mazā Dzirnavu 11 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2264 157048200008.10.2019 Slokas 30-42 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2263 157048200008.10.2019 10.10.2019 Raiņa 81-28 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2262 157048200008.10.2019 09.10.2019 Plūdu 1-21 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2261 157048200008.10.2019 Lienes 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2260 157048200008.10.2019 Engures 8-17 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi