Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/354 158223600021.02.2020 02.03.2020 Poruka 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/353 158223600021.02.2020 Bulduru 4/8 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/352 158223600021.02.2020 Jūras 1704 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/351 158223600021.02.2020 Jomas 0040 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/350 158223600021.02.2020 Dubulti 3013 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/349 158223600021.02.2020 24.02.2020 Daugavas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/348 158223600021.02.2020 25.02.2020 Žubītes 43 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/347 158223600021.02.2020 06.03.2020 Bulduru 4/8 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/346 158223600021.02.2020 12.03.2020 Žubītes 43 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/345 158197680018.02.2020 27.02.2020 Irbju 57 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/344 158197680018.02.2020 Rucavas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/343 158197680018.02.2020 Edinburgas 41A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/342 158197680018.02.2020 24.02.2020 Pūres 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/341 158197680018.02.2020 20.02.2020 Tukuma 21 Darījumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/340 158197680018.02.2020 02.03.2020 Zemeņu 29A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/339 158197680018.02.2020 24.02.2020 Mellužu 58 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/338 158197680018.02.2020 Ernesta 8 k-3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/337 158197680018.02.2020 20.02.2020 Rubeņu 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/336 158197680018.02.2020 21.02.2020 Aveņu 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/335 158197680018.02.2020 21.02.2020 Rīgas 26 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas