Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2695 157532400003.12.2019 30.12.2019 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2694 157532400003.12.2019 05.12.2019 Skolas 27A, 29 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2693 157532400003.12.2019 Omnibusa 11 k-2 _Gāzes apgāde - Saskaņot izmaiņas
14-11/2692 157532400003.12.2019 Piestātenes 16 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2691 157532400003.12.2019 23.12.2019 Baltās kāpas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2690 157532400003.12.2019 05.12.2019 Gulbju 35 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2689 157532400003.12.2019 4.,5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2688 157532400003.12.2019 10.12.2019 4.,5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2687 157532400003.12.2019 Cīruļu 3828, Caunu 3A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2686 157532400003.12.2019 Piestātnes _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2685 157532400003.12.2019 Vikingu 30 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2684 157532400003.12.2019 Dzintaru 10-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt akceptēt
14-11/2683 157532400003.12.2019 16.01.2020 Rēzeknes pulka 9 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2682 157532400003.12.2019 06.12.2019 Meža 73 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/2681 157532400003.12.2019 Upes 43A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2680 157532400003.12.2019 Smilšu 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2679 157523760002.12.2019 05.12.2019 Majori, Dzintari _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2678 157497840029.11.2019 05.12.2019 Vārnukroga ceļš 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2677 157497840029.11.2019 03.12.2019 Eiženijas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2676 157497840029.11.2019 09.12.2019 Buļļupes 4 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas