Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1040 143388360010.06.2015 Steķu 13 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1040 140139720030.05.2014 Meža 64-13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Apstiprināt
14-11/1040 136968840028.05.2013 Vasarnīcu 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1041 155717640007.05.2019 Avotu 12A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1041 152719560025.05.2018 Vecais ceļš _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1041 149548680023.05.2017 Kāpu 42a _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1041 146464200031.05.2016 Matildes 15 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1041 143388360010.06.2015 Steķu 8 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1041 140139720030.05.2014 Bulduru prospekts 4/8 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Izsniegt
14-11/1041 136968840028.05.2013 Zemeņu 42A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1042 155743560010.05.2019 22.05.2019 Abavas 6 - 3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1042 152719560025.05.2018 Vecais ceļš _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1042 149548680023.05.2017 Žubītes 36a _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1042 146464200031.05.2016 Baložu 10-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1042 143388360010.06.2015 Pļaviņu 23 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1042 140139720030.05.2014 Vienības 8005, Vienības 43, Tiltu 8108 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/1042 136968840028.05.2013 Kuldīgas (Muižas 11) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1043 155743560010.05.2019 21.05.2019 Rīgas 31 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1043 152719560025.05.2018 Turaidas 17 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1043 149548680023.05.2017 Kāpu 97 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi