Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2675 157497840029.11.2019 06.12.2019 Vilhelma Purvīša 29A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2674 157497840029.11.2019 05.12.2019 Vasaras 12A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2673 157497840029.11.2019 20.12.2019 Valtera 52B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2672 157497840029.11.2019 05.12.2019 Spīdolas 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2671 157497840029.11.2019 04.12.2019 Rīgas 90 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2670 157497840029.11.2019 04.12.2019 Niedru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2669 157497840029.11.2019 05.12.2019 Meža 60-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2668 157497840029.11.2019 05.12.2019 Meža 60-25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2667 157497840029.11.2019 12.12.2019 Mellužu 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2666 157497840029.11.2019 Dzelzceļa 38 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2665 157497840029.11.2019 Bulduru 73 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2664 157497840029.11.2019 02.12.2019 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2663 157497840029.11.2019 02.12.2019 Ormaņu 6 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2662 157497840029.11.2019 10.12.2019 Kalsnavas 2 k-1 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2661 157497840029.11.2019 Bulduru 70 - 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2660 157497840029.11.2019 Meža 14, 14 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2659 157497840029.11.2019 02.12.2019 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2658 157497840029.11.2019 Dzintaru 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2657 157497840029.11.2019 06.01.2020 7.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2656 157497840029.11.2019 03.12.2019 Asaru 31A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu