Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/334 158197680018.02.2020 27.02.2020 Birzes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/333 158197680018.02.2020 20.02.2020 Engures 3 Tirdzniecības objekts - nav definējams
14-11/332 158197680018.02.2020 27.02.2020 Slokas 36-12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/331 158197680018.02.2020 27.02.2020 Vasaras 28A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/330 158197680018.02.2020 Dzintaru 48 - 19 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/329 158197680018.02.2020 Edinburgas 12-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/328 158197680018.02.2020 Turaidas 14 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/327 158197680018.02.2020 Lauku 25 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/326 158197680018.02.2020 Zemgales 34 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/325 158197680018.02.2020 Puķu 87 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/324 158197680018.02.2020 Smilšu 7 _Siltumapgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/323 158163120014.02.2020 17.02.2020 Kleistes 14 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/322 158163120014.02.2020 25.02.2020 Kaugurciema 51 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/321 158163120014.02.2020 20.02.2020 Kazeņu 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/320 158163120014.02.2020 Kolkas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/319 158163120014.02.2020 Kolkas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/318 158163120014.02.2020 Vārnukroga 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/317 158163120014.02.2020 Līvu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/316 158163120014.02.2020 Dārzkopības 20 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/315 158163120014.02.2020 Kleistes 12, k3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu