Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1145 159069960029.05.2020 29.05.2020 Piestātnes 18 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1144 159069960029.05.2020 29.05.2020 Lašu 12 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1143 159069960029.05.2020 29.05.2020 Mellužu 73 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1142 159069960029.05.2020 29.05.2020 Rūpniecības 1 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1141 159069960029.05.2020 Piestātnes 16 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1140 159069960029.05.2020 03.06.2020 Tūristu 2A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Saskaņot izmaiņas
14-11/1139 159069960029.05.2020 Tūristu 2A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Atcelt lēmumu
14-11/1138 159069960029.05.2020 29.05.2020 Zemeņu 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1137 159069960029.05.2020 Viktorijas, Konkordijas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1136 159069960029.05.2020 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1135 159069960029.05.2020 29.05.2020 Gončarova, Parka _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1134 159069960029.05.2020 29.05.2020 9., 10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1133 159069960029.05.2020 Kuģu 12 lit.1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1132 159069960029.05.2020 08.06.2020 Dzintaru 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1131 159069960029.05.2020 08.06.2020 Baznīcas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1130 159044040026.05.2020 12.06.2020 Lielais 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1129 159044040026.05.2020 Baltās kāpas 25 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1128 159044040026.05.2020 27.05.2020 Viktorijas _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1127 159044040026.05.2020 Oļu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1126 159044040026.05.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE