Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/823 143198280019.05.2015 9/10 līnija- pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1611 140805000015.08.2014 A. Kronenberga 1 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1538 143863560004.08.2015 A.Amtmaņa- Briedīša 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/423 152028720006.03.2018 Abavas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/213 151752240002.02.2018 Abavas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/326 142619760013.03.2015 Abavas 6 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1116 140200200006.06.2014 09.06.2014 Abavas 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Izsniegt
14-11/1042 155743560010.05.2019 22.05.2019 Abavas 6 - 3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2198 141712560028.11.2014 Abavas 6-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Saskaņot
14-11/396 139448880011.03.2014 Abavas 6-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Akceptēt
14-11/2358 138671280011.12.2013 Abavas 6-19 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Apstiprināt
14-11/137 157981680024.01.2020 04.02.2020 Abavas 6-23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/136 157981680024.01.2020 04.02.2020 Abavas 6-23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/2876 154594800028.12.2018 10.01.2019 Abavas 6-23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/25 145194480005.01.2016 Abavas 6-26 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2524 145013040015.12.2015 Abavas 6-26 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1311 146792520008.07.2016 Abavas 6-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Uzdot novērst konstatēto bīstamību
14-11/2424 148158000013.12.2016 Abavas 6-32 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2378 148097520006.12.2016 Abavas 6-32 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/92 145315440019.01.2016 Abavas 6-32 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE