Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1043 146490120003.06.2016 Rīgas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1043 143388360010.06.2015 Sūnu 21A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1043 140139720030.05.2014 Ceriņu 3, Ceriņu 0109, Ceriņu 1321 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/1043 136968840028.05.2013 Edinburgas 45 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1044 155743560010.05.2019 Vikingu 8 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1044 152719560025.05.2018 Baltezera 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1044 149548680023.05.2017 pludmales nogabals 4.Līnija/ 3.Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1044 146490120003.06.2016 Matrožu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1044 143388360010.06.2015 Mellužu 14 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1044 140139720030.05.2014 Skolas 1307 Īslaicīgās lietošanas būves - Saskaņot
14-11/1044 136968840028.05.2013 Kalnu iela 29 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1045 155743560010.05.2019 13.05.2019 Daugavpils _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1045 152719560025.05.2018 Stirnu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1045 149548680023.05.2017 Rīgas 44 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1045 146490120003.06.2016 Druvu 2a-k3 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1045 143388360010.06.2015 Ķiršu 7 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1045 140139720030.05.2014 Poruka 37 Īslaicīgās lietošanas būves - Izsniegt
14-11/1045 136968840028.05.2013 Piekrastes iela 42B Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1046 155743560010.05.2019 14.05.2019 20.līnija 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1046 152719560025.05.2018 Turaidas 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību