Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/175 158016240028.01.2020 Jomas 54 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/174 158016240028.01.2020 Eglaines 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/173 158016240028.01.2020 Viršu 22A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/172 158016240028.01.2020 Jomas 54 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/171 158016240028.01.2020 Kadiķu 4A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/170 158016240028.01.2020 Kalēju 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/169 158016240028.01.2020 Lienes 16/18 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/168 158016240028.01.2020 Raiņa 81-46 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/167 158016240028.01.2020 Dzintaru 33-2 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/166 158016240028.01.2020 Engures 15-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/165 158016240028.01.2020 Kuģu 12-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/164 158016240028.01.2020 Lauku iela 35-124 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/163 158016240028.01.2020 Vntspils 42A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/162 158016240028.01.2020 Viļņu 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/161 158016240028.01.2020 Viestura 11 Dzīvojamo māju palīgēka - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/160 157981680024.01.2020 Bebru (Vikingu 24B) _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/159 157981680024.01.2020 Sloka 7118, 7130, 7131, 7133, 7141, 7142 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/158 157981680024.01.2020 Lašu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/157 157981680024.01.2020 Turaidas 40 lit.2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/156 157981680024.01.2020 Rubeņu 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi