Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1178 159104520002.06.2020 03.06.2020 Zalkšu 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1177 159104520002.06.2020 Teātra _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1176 159104520002.06.2020 03.06.2020 Eiženijas 10 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1175 159104520002.06.2020 Oskara Kalpaka 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1174 159104520002.06.2020 Krišjāņa Barona 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1173 159104520002.06.2020 02.06.2020 Krišjāņa Barona 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1172 159104520002.06.2020 9., 10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1171 159104520002.06.2020 Gončarova, Parka _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1170 159104520002.06.2020 Saldus 3-67 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1169 159104520002.06.2020 Mazā Jelgavas 18-46 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1168 159104520002.06.2020 03.06.2020 Saldus 3-67 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1167 159104520002.06.2020 Žubītes 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1166 159104520002.06.2020 03.06.2020 Kalēju 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1165 159104520002.06.2020 Tirgus 12 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1164 159104520002.06.2020 03.06.2020 Kadiķu 25A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1163 159104520002.06.2020 03.06.2020 Vienības 6 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1162 159104520002.06.2020 Rožu, iezeja uz jūru _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1161 159069960029.05.2020 Žubītes 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1160 159069960029.05.2020 Viktorijas _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1159 159069960029.05.2020 01.06.2020 Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE