Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1912 153497160023.08.2018 1.līnija 1 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1911 153497160023.08.2018 1.Līnija 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1699 153298440031.07.2018 02.08.2018 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/964 152633160015.05.2018 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/1249 149686920008.06.2017 12.06.2017 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/74 142127280015.01.2015 02.02.2015 1.līnija 1 Nedzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1174 140260680013.06.2014 1.līnija 1 Noliktava - Apstiprināt
14-11/775 136726920030.04.2013 1.līnija-2.līnija(pludmale) Saskaņot
14-11/1097 136994760031.05.2013 1.līnija-Kr.Barona(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/913 143258760026.05.2015 1.līnija/Barona Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/954 143284680029.05.2015 1.linija/Krisana Barona pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1179 155864520024.05.2019 1.līnija/Krišjāņa Barona _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1108 155829960020.05.2019 21.05.2019 1.līnija/Krišjāņa Barona _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1348 152935560019.06.2018 1.līnija/Krišjāņa Barona _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1345 152935560019.06.2018 1.līnija/Krišjāņa Barona _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/900 158802120028.04.2020 10., 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/850 158767560024.04.2020 10., 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/726 152391240017.04.2018 10., 11.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/644 152330760010.04.2018 10./11. Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1039 152719560025.05.2018 10.līnija _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu