Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2655 157497840029.11.2019 06.12.2019 Vārnukroga ceļš 11 k-2 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2654 157497840029.11.2019 04.12.2019 Oskara Kalpaka 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2653 157497840029.11.2019 02.12.2019 Bērzu 6A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/2652 157497840029.11.2019 10.12.2019 Dagnijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2651 157471920026.11.2019 29.11.2019 Vārnukroga 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2650 157471920026.11.2019 29.11.2019 Asaru 72 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2649 157471920026.11.2019 Pļaviņu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2648 157471920026.11.2019 09.12.2019 Zemgales 52A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2647 157471920026.11.2019 Tukuma 10 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2646 157471920026.11.2019 Teātra 29 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2645 157471920026.11.2019 Slokas 47A _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2644 157471920026.11.2019 Rūpniecības 10A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2643 157471920026.11.2019 Mencu 1 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2642 157471920026.11.2019 Lauztuves 2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2641 157471920026.11.2019 29.11.2019 Krūzes 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2640 157471920026.11.2019 05.12.2019 Kalsnavas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2639 157471920026.11.2019 29.11.2019 Kalnu 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2638 157471920026.11.2019 03.12.2019 Bišu 14 Tirdzniecības objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2637 157471920026.11.2019 29.11.2019 Āraišu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2636 157471920026.11.2019 Lienes 16/18 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi