Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/314 158163120014.02.2020 Kleistes 10 k-4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/313 158163120014.02.2020 Kleistes 10 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/312 158163120014.02.2020 Kleistes 8 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/311 158163120014.02.2020 18.02.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/310 158163120014.02.2020 18.02.2020 Dzelzceļa 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/309 158163120014.02.2020 17.02.2020 Pilsoņu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/308 158163120014.02.2020 03.04.2020 Dzintaru 26-21, 22, 23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/307 158163120014.02.2020 Nometņu 14-11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/306 158163120014.02.2020 Engures 5-147 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/305 158163120014.02.2020 14.02.2020 Engures 5-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/304 158137200011.02.2020 14.02.2020 Pūpolu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/303 158137200011.02.2020 Kleistes 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/302 158137200011.02.2020 Kleistes 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/301 158137200011.02.2020 Kleistes 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/300 158137200011.02.2020 Meža 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/299 158137200011.02.2020 14.02.2020 Mežsargu 39/41 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/298 158137200011.02.2020 27.02.2020 Valkas, Kuteru _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/297 158137200011.02.2020 Medņu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/296 158137200011.02.2020 Smilšu 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/295 158137200011.02.2020 Nometņu 7-43 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi