Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2239 157013640004.10.2019 15.10.2019 Kāpu 32 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2238 157013640004.10.2019 08.10.2019 Imantas 7 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2237 157013640004.10.2019 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2236 157013640004.10.2019 07.10.2019 Konkordijas, Teātra _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2235 157013640004.10.2019 07.10.2019 Viktorijas, Konkordijas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2234 157013640004.10.2019 14.10.2019 E.Birznieka-Upīša 18 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2233 157013640004.10.2019 04.10.2019 Raiņa 81-54 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2232 157013640004.10.2019 07.10.2019 Tukuma 14A Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2231 157013640004.10.2019 15.10.2019 Raiņa 81-54 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2230 157013640004.10.2019 15.10.2019 Kuģu 12-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2229 157013640004.10.2019 15.10.2019 Brocēnu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2228 157013640004.10.2019 15.10.2019 Jūrmalas 17 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2227 156987720001.10.2019 04.10.2019 Kaugurciema 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2226 156987720001.10.2019 14.10.2019 Rīgas _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2225 156987720001.10.2019 15.10.2019 Kāpu _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2224 156987720001.10.2019 Jaunķemeri, Ķemeri _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2223 156987720001.10.2019 Tirzas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2222 156987720001.10.2019 Straumes 1a Pārvaldes objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2221 156987720001.10.2019 Skolas 34-17 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2220 156987720001.10.2019 Muižas 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu