Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/92 145315440019.01.2016 Abavas 6-32 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/639 146118600021.04.2016 Abavas 6-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/601 146066760015.04.2016 Abavas 6-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1755 137841480006.09.2013 Abavas 6-5 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Apstiprināt
14-11/1188 140260680013.06.2014 Ābeļu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1969 141202440030.09.2014 30.09.2014 Ābeļu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/89 139086000028.01.2014 Ābeļu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/2380 153989640019.10.2018 Ābeļu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/380 151968240027.02.2018 Ābeļu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/285 142498800027.02.2015 Ābeļu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Pagarināt termiņu
14-11/1017 140122440028.05.2014 Ābeļu iela 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2463 144952560008.12.2015 Acāliju 2208 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1250 159165000009.06.2020 16.06.2020 Acāliju 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2891 154594800028.12.2018 Acāliju 7 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/102 148486320020.01.2017 03.02.2017 Admirāļu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/388 155113200026.02.2019 Admirāļu (Miera 18B) _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2323 153903240009.10.2018 Admirāļu 8/10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2225 150758280010.10.2017 Admirāļu 8/10 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2201 150697800003.10.2017 Admirāļu 8/10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2077 147699720021.10.2016 Admirāļu 8/10 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE