Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1046 149548680023.05.2017 Cīruļu 46 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1046 146490120003.06.2016 Siguldas 17 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1046 143388360010.06.2015 Ceriņu 31-1 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1046 140139720030.05.2014 06.06.2014 Rītupes 36A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1046 136968840028.05.2013 Sūnu iela 21A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1047 155743560010.05.2019 14.05.2019 Omnibusa 11 k-2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1047 152719560025.05.2018 Nomales 13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1047 149548680023.05.2017 Jāņa Sudrabkalna ielā 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1047 146490120003.06.2016 Zemgales 24A _Gājēju ietves, veloceliņi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1047 143388360010.06.2015 Jelgavas 12-16 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1047 140139720030.05.2014 06.06.2014 Oškalna 1 Tirdzniecības objekts - Izsniegt
14-11/1047 136968840028.05.2013 Melitas 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1048 155743560010.05.2019 13.05.2019 Lauku 25 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1048 152719560025.05.2018 Sedas 4-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1048 149548680023.05.2017 13.06.2017 Bulduru, Bulduru 43 _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1048 146490120003.06.2016 Kaugurciema 36a Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1048 143388360010.06.2015 Raiņa 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1048 140139720030.05.2014 02.06.2014 Kāpu 74 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1048 136968840028.05.2013 Dzirksteles 51a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1049 155743560010.05.2019 20.līnija 1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi