Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2763 157618800013.12.2019 17.12.2019 Piekrastes 7A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2762 157618800013.12.2019 16.12.2019 Meža 54 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2761 157618800013.12.2019 Konkordijas 30 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2760 157618800013.12.2019 20.12.2019 Dzirnavu 60 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2759 157618800013.12.2019 19.12.2019 Bulduru 130 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2758 157618800013.12.2019 18.12.2019 Brīvības 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2757 157618800013.12.2019 16.12.2019 Nometņu 11/13 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2756 157618800013.12.2019 16.12.2019 Puķu 88 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2755 157618800013.12.2019 16.12.2019 Priedaine Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2754 157618800013.12.2019 16.12.2019 Mangaļu (Spilves,Mārupes) _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2753 157618800013.12.2019 Alejas 3 Izglītības pakalpojumu objekts - Izsniegt
14-11/2752 157618800013.12.2019 Kalsnavas 2 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/2751 157618800013.12.2019 24.12.2019 Dubultu 10 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot pārtraukt ēkas vai atsevišķas telpu grupas ekspluatāciju
14-11/2750 157618800013.12.2019 24.12.2019 Lielais 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2749 157592880010.12.2019 12.12.2019 Vikingu 70 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2748 157592880010.12.2019 16.12.2019 Miera 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2747 157592880010.12.2019 Puškina _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2746 157592880010.12.2019 Augļu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2745 157592880010.12.2019 Rīgas 90 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2744 157592880010.12.2019 Kārklu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi