Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2023 147613320011.10.2016 Admirāļu 8/10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1953 147518280030.09.2016 Admirāļu 8/10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/756 146222280003.05.2016 17.05.2016 Admirāļu 8/10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/229 154931760005.02.2019 06.02.2019 Admirāļu, Miera 18B _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/620 142982280024.04.2015 Admirāļu, Pāvila Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/182 142317360006.02.2015 19.02.2015 Admirāļu, Pāvila Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izsniegt
14-11/2041 153626760007.09.2018 Aglonas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1983 150455880005.09.2017 Aglonas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1755 147267720001.09.2016 Aglonas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2559 145030320017.12.2015 Aglonas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2531 145013040015.12.2015 Aglonas 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2478 144952560008.12.2015 Aglonas 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1946 144286920022.09.2015 Aglonas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1755 144105480001.09.2015 Aglonas 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1143 149635080002.06.2017 Aglonas 2A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/733 149203080013.04.2017 Aglonas 2a _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/248 148667760010.02.2017 Aglonas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2076 147699720021.10.2016 Aglonas 2a _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1957 147518280030.09.2016 Aglonas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1664 147155400019.08.2016 22.08.2016 Aglonas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE