Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1049 152719560025.05.2018 Ķiršu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1049 149548680023.05.2017 Ceriņu 29, 31; Slokas 36, 42; Drosmes 2; Ievu 6 _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1049 146490120003.06.2016 Dāvja 63 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1049 143388360010.06.2015 Bulduru 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1049 140139720030.05.2014 02.06.2014 Gaujas 2 Viesu izmitināšanas objekts - Izsniegt
14-11/1049 136968840028.05.2013 Rīgas 32, k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/105 157955760021.01.2020 23.01.2020 Lāčplēša 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/105 154776240018.01.2019 Birzes 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/105 151631280019.01.2018 Alkšņu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/105 148486320020.01.2017 Vidzemes 21 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/105 145332720021.01.2016 Nometņu 11/13 Tirdzniecības objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/105 142196400023.01.2015 17.04.2015 Jāņa Pliekšāna 86 Tirdzniecības objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/105 139086000028.01.2014 Z.Meierovica 11-18 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt
14-11/105 135846000018.01.2013 Dzirksteles 15 Saskaņot
14-11/1050 155743560010.05.2019 14.05.2019 Dubultu, Mellužu _Lietus kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1050 152719560025.05.2018 Tukuma 42 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1050 149548680023.05.2017 Tallinas _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1050 146490120003.06.2016 Dzīntaru 50 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1050 143388360010.06.2015 12.06.2015 Edinburgas 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1050 140139720030.05.2014 02.06.2014 Gaujas 4 Viesu izmitināšanas objekts - Izsniegt