Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1085 159009480022.05.2020 Vakara 0061 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/1084 159009480022.05.2020 Dzegužu, Vakara 0061 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/1083 159009480022.05.2020 22.05.2020 Viestura 25 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1082 159009480022.05.2020 Priedaine _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1081 159009480022.05.2020 22.05.2020 Jaunā 44 (Rīgas 11) _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1080 159009480022.05.2020 Lībiešu 18, Talsu 31 k-25,20 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1079 159009480022.05.2020 Žubītes 43 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1078 159009480022.05.2020 Viestura 22 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1077 159009480022.05.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1076 159009480022.05.2020 Rubeņu 90 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1075 159009480022.05.2020 26.05.2020 Priežu 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1074 158983560019.05.2020 25.05.2020 Rubeņu 56A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1073 158983560019.05.2020 01.06.2020 Kleistes 3 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1072 158983560019.05.2020 Dzimtenes 8A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1071 158983560019.05.2020 Artilērijas 3 Tirdzniecības objekts - Atteikt saskaņot
14-11/1070 158983560019.05.2020 Vēžu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1069 158983560019.05.2020 Sloka 7118, 7130, 7131, 7141, 7142 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1068 158983560019.05.2020 Melluži _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1067 158983560019.05.2020 Mazā Dzirnavu 11 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1066 158983560019.05.2020 Eiženijas, Artūra, Ernesta _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE