Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/274 158102640007.02.2020 Dāvja 86 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/273 158102640007.02.2020 Tīklu 15a _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/272 158102640007.02.2020 10.02.2020 Majori 8701 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/271 158102640007.02.2020 Lašu 4 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/270 158102640007.02.2020 19.02.2020 Emīla Dārziņa 15 Daudzfunkcionāla ēka - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/269 158102640007.02.2020 10.02.2020 Viestura 24 Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/268 158102640007.02.2020 Vikingu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/267 158102640007.02.2020 Raiņa 81-46 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/266 158102640007.02.2020 11.02.2020 Dzintaru 48-4 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/265 158102640007.02.2020 Dzintaru 45 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/264 158102640007.02.2020 13.02.2020 Dreiliņu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/263 158102640007.02.2020 Lāčplēša 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/262 158102640007.02.2020 14.02.2020 Ķeguma 8 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/261 158102640007.02.2020 19.02.2020 Jaunā 50 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/260 158102640007.02.2020 19.02.2020 Jaunā 50 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/259 158076720004.02.2020 Zvārtas 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/258 158076720004.02.2020 17.02.2020 Upes 43 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/257 158076720004.02.2020 17.02.2020 Rīgas 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/256 158076720004.02.2020 06.02.2020 Indrānu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/255 158076720004.02.2020 Valtera 44A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu