Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/776 146248200006.05.2016 Aglonas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/664 146161800026.04.2016 Aglonas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1914 156650760023.08.2019 19.09.2019 Aglonas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/854 155501640012.04.2019 Aglonas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2704 154387440004.12.2018 Aglonas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2132 153721800018.09.2018 Aglonas 4 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1416 152961480022.06.2018 Aglonas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/557 149030640024.03.2017 Aglonas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/556 149030640024.03.2017 Aglonas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Atcelt lēmumu
14-11/198 148607280003.02.2017 Aglonas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/98 148460400017.01.2017 Aglonas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/156 135941040029.01.2013 Aglonas 4 Izsniegt
14-11/88 135820080015.01.2013 Aglonas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/320 154992240012.02.2019 Aglonas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/172 151726320030.01.2018 Aglonas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/729 149203080013.04.2017 Aglonas 5 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1780 147310920006.09.2016 Aglonas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1964 144312840025.09.2015 Aglonas 5 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1434 143768520024.07.2015 Aglonas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/925 143258760026.05.2015 Aglonas 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE