Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1050 136968840028.05.2013 Otīlijas iela Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1051 155743560010.05.2019 21.05.2019 Jomas, Zigfrīda Meierovica, Jomas 1/5 _Elektronisko sakaru būves - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1051 152719560025.05.2018 Krišjāņa Barona 23 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1051 149548680023.05.2017 Tērbatas 43-121 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1051 146490120003.06.2016 20.06.2016 Tukuma 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1051 143388360010.06.2015 Lēdurgas 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Pagarināt termiņu
14-11/1051 140139720030.05.2014 Miera 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1051 136968840028.05.2013 Konkordijas Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1052 155743560010.05.2019 17.05.2019 Kurzemes _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1052 152719560025.05.2018 Emelīnas 3 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1052 149548680023.05.2017 Matrožu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1052 146490120003.06.2016 30.06.2016 Vienības 43 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1052 143388360010.06.2015 12.06.2015 Siguldas 12 dz.1 un 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/1052 140139720030.05.2014 Meža 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/1052 136968840028.05.2013 23.līnija Transporta būves - Akceptēt
14-11/1053 155743560010.05.2019 16.05.2019 Turaidas 102 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1053 152719560025.05.2018 Kāpu 107 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1053 149548680023.05.2017 Kalēju 32 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot
14-11/1053 146490120003.06.2016 Kapteiņa Zolta 121 Pārvaldes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1053 143388360010.06.2015 Madonas 7 Viesu izmitināšanas objekts - Pagarināt termiņu