Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1105 161973000030.04.2021 30.04.2021 Strazdu 3 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1104 161973000030.04.2021 08.05.2021 Steķu 7 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1103 161973000030.04.2021 30.04.2021 Klints 4 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1102 161973000030.04.2021 30.04.2021 Kaugurciema 61 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1101 161973000030.04.2021 30.04.2021 Bišu 18 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1100 161973000030.04.2021 30.04.2021 10., 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1099 161973000030.04.2021 13.05.2021 Pārslas 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1098 161973000030.04.2021 13.05.2021 Kļavu 27-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Izskatīts
14-11/1097 161973000030.04.2021 13.05.2021 Baznīcas 23 - 4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1096 161973000030.04.2021 30.04.2021 Pārslas 11B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - nav definējams
14-11/1095 161973000030.04.2021 13.05.2021 Jomas 41 Dzīvojamo māju palīgēka - Uzdot novērst konstatēto bīstamību
14-11/1094 161947080027.04.2021 Vienības 1A Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1093 161947080027.04.2021 30.04.2021 Salaspils 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1092 161947080027.04.2021 30.04.2021 Oskara Kalpaka 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1091 161947080027.04.2021 21.05.2021 Eduarda Veidenbauma 12a Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1090 161947080027.04.2021 28.04.2021 Vēžu 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1089 161947080027.04.2021 28.04.2021 Tālivalža 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1088 161947080027.04.2021 28.04.2021 Poruka 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1087 161947080027.04.2021 28.04.2021 Marijas 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1086 161947080027.04.2021 28.04.2021 Ķemeru 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE