Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/778 143155080014.05.2015 Aglonas 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/703 143085960006.05.2015 Aglonas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/553 142921800017.04.2015 23.04.2015 Aglonas 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/404 142732080026.03.2015 Aglonas 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/296 142559280006.03.2015 Aglonas 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/207 142351920010.02.2015 19.02.2015 Aglonas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/173 139146480004.02.2014 Aglonas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/518 136510920005.04.2013 Aglonas 5 Apstiprināt
14-11/1091 143405640012.06.2015 17.06.2015 Aglonas, Edinburgas 41A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/644 149125320004.04.2017 Agolnas 5 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/481 155199600008.03.2019 Ainažu, Alūksnes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/454 155173680005.03.2019 06.03.2019 Ainažu, Alūksnes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/785 158707080017.04.2020 Ainažu, Alūksnes pludmale _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/631 158560200031.03.2020 31.03.2020 Ainažu, Alūksnes pludmale _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/647 152330760010.04.2018 Ainažu/ Alūksnes Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/602 152227080029.03.2018 Ainažu/ Alūksnes Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2177 150697800003.10.2017 Airu 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/1688 150153480001.08.2017 Airu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1731 150179400004.08.2017 Aiviekstes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1434 146913480022.07.2016 Aiviekstes 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE