Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1053 140139720030.05.2014 Noliktavas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1053 136968840028.05.2013 Muižas 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1054 155743560010.05.2019 13.05.2019 Olgas 24A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1054 152719560025.05.2018 Jomas 57 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1054 149548680023.05.2017 Dāvja 32A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1054 146490120003.06.2016 Jurģu 8-17 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1054 143388360010.06.2015 Bražuciema 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Pagarināt termiņu
14-11/1054 140139720030.05.2014 Talsu 36 Tirdzniecības objekts - Saskaņot
14-11/1054 136968840028.05.2013 Turaidas 10/12 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1055 155743560010.05.2019 Rožu/Zaru _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1055 152719560025.05.2018 Zemgales 76 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1055 149548680023.05.2017 Kāpu 141 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1055 146490120003.06.2016 Marijas 14 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1055 143388360010.06.2015 11.06.2015 Tūristu 12/14 Veselības aprūpes objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/1055 140139720030.05.2014 Dubultu 40 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1055 136968840028.05.2013 Madonas -Mālpils(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1056 155743560010.05.2019 10.05.2019 7.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1056 152719560025.05.2018 Baznīcas 2 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1056 149548680023.05.2017 Cīruļu 108 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1056 146490120003.06.2016 5./6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi