Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2703 157532400003.12.2019 06.12.2019 Raiņa 62 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2702 157532400003.12.2019 Laimdotas 5A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2701 157532400003.12.2019 Kalnu 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2700 157532400003.12.2019 Edinburgas 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2699 157532400003.12.2019 09.12.2019 Edinburgas 15A Tehniska rakstura pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2698 157532400003.12.2019 Bulduru 150 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2697 157532400003.12.2019 Brocēnu 14 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2696 157532400003.12.2019 Baltās kāpas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/2695 157532400003.12.2019 30.12.2019 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2694 157532400003.12.2019 05.12.2019 Skolas 27A, 29 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2693 157532400003.12.2019 Omnibusa 11 k-2 _Gāzes apgāde - Saskaņot izmaiņas
14-11/2692 157532400003.12.2019 Piestātenes 16 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2691 157532400003.12.2019 23.12.2019 Baltās kāpas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2690 157532400003.12.2019 05.12.2019 Gulbju 35 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2689 157532400003.12.2019 4.,5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2688 157532400003.12.2019 10.12.2019 4.,5.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2687 157532400003.12.2019 Cīruļu 3828, Caunu 3A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2686 157532400003.12.2019 Piestātnes _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2685 157532400003.12.2019 Vikingu 30 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2684 157532400003.12.2019 Dzintaru 10-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt akceptēt