Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/670 158586120003.04.2020 03.04.2020 Bulduru 70-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/669 158586120003.04.2020 13.04.2020 Saules 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/668 158586120003.04.2020 13.04.2020 Raiņa 47 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/667 158586120003.04.2020 13.04.2020 Krišjāņa Barona 32A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/666 158586120003.04.2020 13.04.2020 Jāņa Pliekšāna 18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/665 158586120003.04.2020 13.04.2020 Edinburgas 67 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/664 158586120003.04.2020 13.04.2020 Baznīcas 30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/663 158586120003.04.2020 07.04.2020 Kārsas 35 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/662 158560200031.03.2020 08.04.2020 Madonas 7 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/661 158560200031.03.2020 08.05.2020 Kārsas 35 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/660 158560200031.03.2020 31.03.2020 Dzimtenes 13-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/659 158560200031.03.2020 03.04.2020 Zemgales 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/658 158560200031.03.2020 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/657 158560200031.03.2020 02.04.2020 Raiņa 55 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/656 158560200031.03.2020 02.04.2020 Priežu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/655 158560200031.03.2020 Pētera 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/654 158560200031.03.2020 Omnibusa 15 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/653 158560200031.03.2020 03.04.2020 Lašu 12B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/652 158560200031.03.2020 Konkordijas 36 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/651 158560200031.03.2020 Turaidas 14 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE