Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1126 146585160014.06.2016 Aiviekstes 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2241 144676080006.11.2015 13.11.2015 Aiviekstes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/408 139474800014.03.2014 Aiviekstes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1501 156201480002.07.2019 Aizputes _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/974 155622600026.04.2019 30.04.2019 Aizputes _Autoceļi un ielas - Saskaņot
14-11/61 151570800012.01.2018 Aizputes _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1317 149747400015.06.2017 20.06.2017 Aizputes _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/89 142170480020.01.2015 Aizputes Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/334 142654320017.03.2015 Aizputes 1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Izsniegt
14-11/1764 137841480006.09.2013 17.09.2013 Aizputes 10A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Izsniegt
14-11/1493 137513160030.07.2013 Aizputes 10a Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Akceptēt
14-11/1078 136994760031.05.2013 Aizputes 10a Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot
14-11/58 135820080015.01.2013 Aizputes 10a Apstiprināt
14-11/1269 137271240002.07.2013 04.07.2013 Aizputes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1239 137167560020.06.2013 Aizputes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/890 136847880014.05.2013 Aizputes 14 Saskaņot
14-11/336 136148400022.02.2013 Aizputes 14 Apstiprināt
14-11/572 155260080015.03.2019 Aizputes 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1584 156322440016.07.2019 Aizputes 18k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1522 159432840010.07.2020 10.07.2020 Aizputes 1A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE