Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1059 146490120003.06.2016 Asaru 11 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/1059 143388360010.06.2015 Upmalas 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1059 140139720030.05.2014 Lienes 16/18 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1059 136994760031.05.2013 Piekrastes 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/106 157955760021.01.2020 23.01.2020 Viestura 25 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/106 154776240018.01.2019 Talsu 40 Tirdzniecības objekts - nav definējams
14-11/106 151631280019.01.2018 Atbalss 17 k-1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/106 148486320020.01.2017 Meža 19-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/106 145332720021.01.2016 Kāpu 131 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/106 142196400023.01.2015 30.01.2015 Spīdolas 6/8 Dzīvojamo māju palīgēka - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/106 139086000028.01.2014 Engures 5-101 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Akceptēt
14-11/106 135846000018.01.2013 Ilūkstes 2 Saskaņot
14-11/1060 155743560010.05.2019 Turaidas 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1060 152719560025.05.2018 Rembates 4 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1060 149548680023.05.2017 Tiltu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1060 146524680007.06.2016 Jomas 37 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1060 143388360010.06.2015 Viestura 6 Izglītības pakalpojumu objekts - Pagarināt termiņu
14-11/1060 140139720030.05.2014 Pludmale Tirgoņu/Pilsoņu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1060 136994760031.05.2013 Niedru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1061 155743560010.05.2019 17.līnija/Paula Stradiņa _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi