Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1724 159674760007.08.2020 19.08.2020 Teātra 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1723 159674760007.08.2020 18.08.2020 Teātra 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1722 159674760007.08.2020 18.08.2020 Slokas 29-72 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1721 159674760007.08.2020 18.08.2020 Skolas 30 - 57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1720 159674760007.08.2020 18.08.2020 Mangaļu 11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1719 159648840004.08.2020 04.08.2020 Rēzeknes pulka 26-29 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1718 159648840004.08.2020 Lielupes 21 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1717 159648840004.08.2020 Dzintaru 48-11 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1716 159648840004.08.2020 04.08.2020 Dzintaru 48-11 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1715 159648840004.08.2020 Vidzemes 8A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1714 159648840004.08.2020 04.08.2020 Kārklu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1713 159648840004.08.2020 Kāpu 108 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1712 159648840004.08.2020 Jāņa Pliekšāna 82-28 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1711 159648840004.08.2020 Cēsu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1710 159648840004.08.2020 04.08.2020 Viestura 6 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1709 159648840004.08.2020 Andreja _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1708 159648840004.08.2020 Ezeru 19 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1707 159648840004.08.2020 13.08.2020 Tirzas 11 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1706 159648840004.08.2020 13.08.2020 Dzirksteles 23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1705 159614280031.07.2020 Gaujas 1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi