Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/698 158620680007.04.2020 20.04.2020 Vārnukroga ceļš 13 _Žogi un citi elementi - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/697 158620680007.04.2020 20.04.2020 Mellužu 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/696 158620680007.04.2020 20.04.2020 Asaru 32 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/695 158620680007.04.2020 20.04.2020 Asaru 32 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/694 158586120003.04.2020 09.04.2020 Kleistes 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/693 158586120003.04.2020 Rēzeknes pulka _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/692 158586120003.04.2020 Pārslas 13 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/691 158586120003.04.2020 06.04.2020 Vidus 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/690 158586120003.04.2020 03.04.2020 Vidus 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/689 158586120003.04.2020 06.04.2020 Slokas 61 k-2 Ražošanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/688 158586120003.04.2020 03.04.2020 Sabiles 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/687 158586120003.04.2020 Mellužu 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/686 158586120003.04.2020 06.04.2020 Lienes 7 Daudzfunkcionāla ēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/685 158586120003.04.2020 14.04.2020 Kaulenieki Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/684 158586120003.04.2020 Kāpu 55A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/683 158586120003.04.2020 08.04.2020 Edinburgas 67 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/682 158586120003.04.2020 Dzintaru 62 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-atteikt izdot, neveikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/681 158586120003.04.2020 03.04.2020 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 476 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/680 158586120003.04.2020 03.04.2020 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 140 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/679 158586120003.04.2020 Viņķu 26A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE