Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2392 160279560016.10.2020 Jomas 35 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2391 160279560016.10.2020 Dzintari _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2390 160279560016.10.2020 Dāvja 50 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2389 160279560016.10.2020 Brīvības 50 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2388 160279560016.10.2020 16.10.2020 Slokas 75B Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2387 160279560016.10.2020 28.10.2020 Sūnu 7B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/2386 160279560016.10.2020 Dzelzceļa 36A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izskatīts
14-11/2385 160279560016.10.2020 29.10.2020 Vidus 33 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2384 160279560016.10.2020 28.10.2020 Piestātnes 15 - 16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2383 160279560016.10.2020 28.10.2020 Babītes 1 - 11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2382 160279560016.10.2020 28.10.2020 Babītes 1 - 13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2381 160279560016.10.2020 Eglaines 11 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2380 160253640013.10.2020 20.10.2020 Kanālu 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2379 160253640013.10.2020 Vikingu 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2378 160253640013.10.2020 Strēlnieku 102 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2377 160253640013.10.2020 15.10.2020 Milteņu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2376 160253640013.10.2020 16.10.2020 Dubultu 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2375 160253640013.10.2020 16.10.2020 Dubultu 43A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2374 160253640013.10.2020 Caunu 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/2373 160253640013.10.2020 26.10.2020 Bulduru 78 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi