Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1205 159130440005.06.2020 Pārslas 13A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atteikt akceptēt
14-11/1204 159130440005.06.2020 Pārslas 13A Dzīvojamā ēka un palīgēka - nav definējams
14-11/1203 159130440005.06.2020 Edinburgas 63 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1202 159130440005.06.2020 05.06.2020 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1201 159130440005.06.2020 Lašu 1-24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1200 159130440005.06.2020 05.06.2020 Lašu 1-24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1199 159130440005.06.2020 05.06.2020 Rūjienas, Turaidas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1198 159104520002.06.2020 Kleistes 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1197 159104520002.06.2020 Priežu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1196 159104520002.06.2020 Rotas 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1195 159104520002.06.2020 Zemeņu 41 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1194 159104520002.06.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1193 159104520002.06.2020 05.06.2020 Pļaviņu 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1192 159104520002.06.2020 04.06.2020 Puķu 40 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1191 159104520002.06.2020 03.06.2020 Vikingu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1190 159104520002.06.2020 08.06.2020 Rēzeknes pulka 20 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1189 159104520002.06.2020 05.06.2020 Zemeņu 41 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1188 159104520002.06.2020 10.06.2020 Kurzemes 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1187 159104520002.06.2020 12.06.2020 Vienības 26 - 7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt saskaņot
14-11/1186 159104520002.06.2020 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE