Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2663 157497840029.11.2019 02.12.2019 Ormaņu 6 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2662 157497840029.11.2019 10.12.2019 Kalsnavas 2 k-1 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2661 157497840029.11.2019 Bulduru 70 - 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2660 157497840029.11.2019 Meža 14, 14 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2659 157497840029.11.2019 02.12.2019 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2658 157497840029.11.2019 Dzintaru 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2657 157497840029.11.2019 06.01.2020 7.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2656 157497840029.11.2019 03.12.2019 Asaru 31A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2655 157497840029.11.2019 06.12.2019 Vārnukroga ceļš 11 k-2 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2654 157497840029.11.2019 04.12.2019 Oskara Kalpaka 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2653 157497840029.11.2019 02.12.2019 Bērzu 6A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/2652 157497840029.11.2019 10.12.2019 Dagnijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2651 157471920026.11.2019 29.11.2019 Vārnukroga 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2650 157471920026.11.2019 29.11.2019 Asaru 72 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2649 157471920026.11.2019 Pļaviņu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2648 157471920026.11.2019 09.12.2019 Zemgales 52A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2647 157471920026.11.2019 Tukuma 10 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2646 157471920026.11.2019 Teātra 29 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2645 157471920026.11.2019 Slokas 47A _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2644 157471920026.11.2019 Rūpniecības 10A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu