Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1356 152935560019.06.2018 27.06.2018 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2058 156832200013.09.2019 24.09.2019 Aizputes 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Uzdot pārtraukt ēkas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai
14-11/325 155018160015.02.2019 26.02.2019 Aizputes 20 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot pārtraukt ēkas vai atsevišķas telpu grupas ekspluatāciju
14-11/303 139327920025.02.2014 Aizputes 5208 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/292 139293360021.02.2014 Aizputes iela SGRP-70 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1153 143526600026.06.2015 Aizputes, Mazā Jelgavas Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/980 152659080018.05.2018 24.05.2018 Aizputes, Saldus _Siltumapgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1664 159588360028.07.2020 29.07.2020 Aizupes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1646 159588360028.07.2020 06.08.2020 Aizupes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1173 143561160030.06.2015 Aizupes 7 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2296 144736560013.11.2015 Akāciju 1A Noliktava - Izsniegt
14-11/1408 149851080027.06.2017 Akāciju 2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2064 138204360018.10.2013 Akas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/544 152175600023.03.2018 Alberta Konenberga 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1722 153324360003.08.2018 Alberta Kronenberga 2B _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1708 153298440031.07.2018 Alberta Kronenberga 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1590 153177480017.07.2018 Alberta Kronenberga 2B _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1644 137694600020.08.2013 20.08.2013 Alberta Kronenberga 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1518 137539080002.08.2013 Alberta Kronenberga 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1650 153255240026.07.2018 Alberta Kronenberga 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE