Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1061 152719560025.05.2018 2./3. līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1061 149548680023.05.2017 Jūras 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1061 146524680007.06.2016 Grīšļa 4 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1061 143388360010.06.2015 Jaunā 44 lit.2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1061 140139720030.05.2014 Jomas 39 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1061 136994760031.05.2013 Raiņa 53 Izglītības pakalpojumu objekts - Apstiprināt
14-11/1062 155743560010.05.2019 7.līnija/Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1062 152719560025.05.2018 Bražciems, Priedaine _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1062 149548680023.05.2017 Aspazijas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1062 146524680007.06.2016 Cīruļu 46 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1062 143388360010.06.2015 Jūras 61 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1062 140139720030.05.2014 Jomas 76 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1062 136994760031.05.2013 Tiltu 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1063 155743560010.05.2019 13.05.2019 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1063 152719560025.05.2018 Upmalas _Sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1063 149574600026.05.2017 Bražciems 1609 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1063 146524680007.06.2016 Nomales 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1063 143388360010.06.2015 Jūras 24 Īslaicīgās lietošanas būves - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1063 140139720030.05.2014 Kāpu 55 A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Saskaņot
14-11/1063 136994760031.05.2013 Kleistes 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt