Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/919 158802120028.04.2020 05.05.2020 Mūzikas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/918 158802120028.04.2020 Ķemeru 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/917 158802120028.04.2020 Kalsnavas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/916 158802120028.04.2020 Ģertrūdes 4 Īslaicīgās lietošanas būves - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/915 158802120028.04.2020 05.05.2020 Bārtas 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/914 158802120028.04.2020 Ausekļa (Ezeru 40) _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/913 158802120028.04.2020 29.04.2020 Edinburgas 81A _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/912 158802120028.04.2020 29.04.2020 Tallinas 9, Tirzas 42,44A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/911 158802120028.04.2020 Plūdu 4 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/910 158802120028.04.2020 08.05.2020 Pūpolu 1A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/909 158802120028.04.2020 Kāpu 72 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/908 158802120028.04.2020 Kāpu 116 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/907 158802120028.04.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/906 158802120028.04.2020 29.04.2020 Bulduru 137 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/905 158802120028.04.2020 29.04.2020 Tallinas 42-16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/904 158802120028.04.2020 29.04.2020 Dubultu 10-77 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/903 158802120028.04.2020 29.04.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/902 158802120028.04.2020 29.04.2020 Dzintaru 28-57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/901 158802120028.04.2020 Saules 3 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/900 158802120028.04.2020 10., 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE