Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1064 155743560010.05.2019 15.05.2019 Ievu 9-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1064 152719560025.05.2018 Zvejas _Sadzīves kanalizācija - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1064 149574600026.05.2017 4.līnija 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1064 146524680007.06.2016 Burtnieku 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1064 143388360010.06.2015 17.līnija/Paula Stradiņa Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1064 140139720030.05.2014 Mežsargu _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Saskaņot
14-11/1064 136994760031.05.2013 Liedaga 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1065 155743560010.05.2019 Nometņu 14-6 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1065 152719560025.05.2018 Tiltu _Sadzīves kanalizācija - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1065 149574600026.05.2017 Bulduri 1117, Bulduri 1115 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1065 146524680007.06.2016 Sēļu 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1065 143388360010.06.2015 17.līnija/Paula Stradiņa Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1065 140139720030.05.2014 Sudrabu _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Saskaņot
14-11/1065 136994760031.05.2013 Baznīcas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1066 155743560010.05.2019 14.05.2019 Ezeru 40A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1066 152719560025.05.2018 Jomas 47/49 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1066 149574600026.05.2017 Baltās kāpas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1066 146524680007.06.2016 Saules 18a _Elektronisko sakaru būves - Akceptēt
14-11/1066 143405640012.06.2015 Dubultu 91A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1066 140139720030.05.2014 Kadiķu _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Saskaņot