Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1977 159890760001.09.2020 Kāpu 32 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1976 159890760001.09.2020 10.09.2020 Ormaņu 4B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1975 159890760001.09.2020 10.09.2020 Priedaine 2210 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1974 159890760001.09.2020 10.09.2020 Kļavu 27-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1973 159890760001.09.2020 10.09.2020 Kļavu 27-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1972 159890760001.09.2020 Krūkļu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1971 159890760001.09.2020 Krūkļu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/1970 159890760001.09.2020 01.09.2020 Vienības 41 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1969 159890760001.09.2020 Dzintaru 36 k-1-11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1968 159890760001.09.2020 02.09.2020 Ērgļu 2 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1967 159890760001.09.2020 02.09.2020 Asaru prospekts 61 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1966 159890760001.09.2020 02.09.2020 Pārslas 13A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1965 159890760001.09.2020 02.09.2020 Pārslas 13A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1964 159890760001.09.2020 02.09.2020 Mellužu 48 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/1963 159890760001.09.2020 01.09.2020 Vasaras 65 k-1 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1962 159890760001.09.2020 01.09.2020 Dāvja 50 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1961 159890760001.09.2020 01.09.2020 Rubeņu 100D _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1960 159890760001.09.2020 01.09.2020 Laimdotas 10 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1959 159890760001.09.2020 Tirgoņu 29 Kultūras un izklaides objekts - Atteikt
14-11/1958 159856200028.08.2020 02.10.2020 Kanālu 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas