Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/154 157981680024.01.2020 29.01.2020 Putnu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/153 157981680024.01.2020 Niedru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/152 157981680024.01.2020 30.01.2020 Muižas 7 Kultūras un izklaides objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/151 157981680024.01.2020 Līvu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/150 157981680024.01.2020 Kārsas 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/149 157981680024.01.2020 Jāņa Pliekšāna 82-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/148 157981680024.01.2020 30.01.2020 Edinburgas 33A Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/147 157981680024.01.2020 Nometņu 24 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/146 157981680024.01.2020 30.01.2020 Kanālu 37B Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/145 157981680024.01.2020 Viestura 22 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/144 157981680024.01.2020 28.01.2020 Slokas 42-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/143 157981680024.01.2020 Raiņa 79-42 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/142 157981680024.01.2020 07.02.2020 Jomas 11/13 - 29 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/141 157981680024.01.2020 Matrožu 1 Cits (skat.nosaukumu) - Akceptēt
14-11/140 157981680024.01.2020 Raiņa 9 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/139 157981680024.01.2020 Partizānu 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/138 157981680024.01.2020 Jāņa Pliekšāna 68 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/137 157981680024.01.2020 Abavas 6-23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/136 157981680024.01.2020 Abavas 6-23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/135 157955760021.01.2020 24.01.2020 Prāmju 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas