Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1957 159856200028.08.2020 03.09.2020 Eiženijas 17 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1956 159856200028.08.2020 04.09.2020 Bulduru 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1955 159856200028.08.2020 Apes, Tirzas _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1954 159856200028.08.2020 Viktorijas 53 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/1953 159856200028.08.2020 01.09.2020 Ventspils 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1952 159856200028.08.2020 31.08.2020 Valtera 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1951 159856200028.08.2020 Valmieras 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1950 159856200028.08.2020 Tukuma 32 _Torņi, masti - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1949 159856200028.08.2020 Slokas 101 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1948 159856200028.08.2020 Pārslas 14A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1947 159856200028.08.2020 Meža 21 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1946 159856200028.08.2020 31.08.2020 Laipu 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1945 159856200028.08.2020 Laipu 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/1944 159856200028.08.2020 31.08.2020 Krišjāņa Barona 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1943 159856200028.08.2020 Gulbju 32A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1942 159856200028.08.2020 Brīvības 112A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1941 159856200028.08.2020 Baltezera 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1940 159856200028.08.2020 Tīklu 11/13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1939 159856200028.08.2020 Mellužu 89A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1938 159856200028.08.2020 28.08.2020 Krūzes 6 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu