Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/945 158862600005.05.2020 08.05.2020 Dubultu 114 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/944 158862600005.05.2020 Bulduru 1 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/943 158862600005.05.2020 08.05.2020 Augļu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/942 158862600005.05.2020 Alfrēda Kalniņa 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/941 158862600005.05.2020 Turaidas 41 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/940 158862600005.05.2020 05.05.2020 Viestura 7 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/939 158862600005.05.2020 05.05.2020 Tirgus 12 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/938 158862600005.05.2020 05.05.2020 Dubultu 104 k-3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/937 158862600005.05.2020 Bulduru 137 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/936 158862600005.05.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/935 158862600005.05.2020 Bulduru 137 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/934 158862600005.05.2020 Lašu 7-37 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/933 158862600005.05.2020 05.05.2020 Talsu 31 k-10-36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/932 158862600005.05.2020 05.05.2020 Lašu 7-37 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/931 158862600005.05.2020 08.05.2020 Raiņa 47-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/930 158862600005.05.2020 05.05.2020 Lāčplēša 18 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/929 158862600005.05.2020 06.05.2020 Jomas 85 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Saskaņot
14-11/928 158862600005.05.2020 06.05.2020 Jomas 53 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Saskaņot
14-11/927 158862600005.05.2020 14.05.2020 Dzirnavu 46 Tirdzniecības objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/926 158862600005.05.2020 14.05.2020 Dzintaru 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE