Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/134 157955760021.01.2020 24.01.2020 Meža 79 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/133 157955760021.01.2020 06.02.2020 Dzintaru 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/132 157955760021.01.2020 27.01.2020 Silu 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/131 157955760021.01.2020 23.01.2020 Dubultu 43A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/130 157955760021.01.2020 Baltās kāpas 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/129 157955760021.01.2020 28.01.2020 Vēžu, Raudas _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/128 157955760021.01.2020 27.01.2020 Silu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/127 157955760021.01.2020 28.01.2020 Jāņa Pliekšāna _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/126 157955760021.01.2020 23.01.2020 Dzirnavu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/125 157955760021.01.2020 24.01.2020 Dzintari _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/124 157955760021.01.2020 24.01.2020 Dzintari _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/123 157955760021.01.2020 23.01.2020 Raiņa 81-13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/122 157955760021.01.2020 23.01.2020 Nometņu 7 - 43 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/121 157955760021.01.2020 23.01.2020 Kuģu 12-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/120 157955760021.01.2020 22.01.2020 Jasmīnu 8 - 43 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/119 157955760021.01.2020 Jāņa Pliekšāna 13 K-1 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/118 157955760021.01.2020 23.01.2020 Engures 5-147 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/117 157955760021.01.2020 23.01.2020 Asaru 61 _Ūdensapgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/116 157955760021.01.2020 30.01.2020 Vidus 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/115 157955760021.01.2020 31.01.2020 Tērbatas 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību