Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/866 136813320010.05.2013 10.līnija-11.līnija(pludmale) Saskaņot
14-11/979 143319240002.06.2015 10/11 līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/880 143224200022.05.2015 10/11 līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/876 143224200022.05.2015 11./12.līnija pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1005 146429640027.05.2016 11.līnija, 12.līnijas pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1224 137158920019.06.2013 11.līnija-12.līnija(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/866 155544840017.04.2019 11/10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/793 155475720009.04.2019 15.04.2019 11/10.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/877 143224200022.05.2015 11/12. līnijas nogabals Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2210 138446640015.11.2013 12. Līnija Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt grozijumus
14-11/1346 156020040011.06.2019 12. UN 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/725 152391240017.04.2018 12.,11. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/931 155596680023.04.2019 12.,11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/867 155544840017.04.2019 18.04.2019 12.,11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/645 152330760010.04.2018 12./11. Līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1589 140787720013.08.2014 22.08.2014 12.līnija Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izsniegt
14-11/1908 138066120002.10.2013 12.Līnija 0111 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/1352 156020040011.06.2019 13.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1106 155786760015.05.2019 15.05.2019 13.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2407 138723120017.12.2013 13.Līnija 0029 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt