Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1937 159856200028.08.2020 28.08.2020 Krūzes 3,6,7 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1936 159856200028.08.2020 02.09.2020 Dzintaru 18 _Žogi un citi elementi - Saskaņot izmaiņas
14-11/1935 159856200028.08.2020 Andreja Upīša 13 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Saskaņot
14-11/1934 159856200028.08.2020 Skautu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1933 159856200028.08.2020 28.08.2020 Piestātnes 16 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1932 159856200028.08.2020 Ganību ceļš 6 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1931 159856200028.08.2020 Baltezera _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1930 159856200028.08.2020 Tīklu 11A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1929 159856200028.08.2020 Plūdu 4A Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1928 159856200028.08.2020 Jaunā 44 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1927 159856200028.08.2020 28.08.2020 Dzintaru 36 k-1-11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1926 159856200028.08.2020 Vikingu 8 Cits (skat.nosaukumu) - Atteikt saskaņot
14-11/1925 159856200028.08.2020 Vikingu 8 Cits (skat.nosaukumu) - Atteikt saskaņot
14-11/1924 159856200028.08.2020 Birzes 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1923 159856200028.08.2020 Bulduru 22, k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1922 159856200028.08.2020 Bulduru 15-9 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1921 159830280025.08.2020 31.08.2020 Bulduru 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1920 159830280025.08.2020 Pārslas 13A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1919 159830280025.08.2020 Tallinas 42,44 _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1918 159830280025.08.2020 Selgas _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi