Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/925 158862600005.05.2020 14.05.2020 Dubultu 64 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/924 158819400030.04.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atcelt lēmumu
14-11/923 158819400030.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot izmaiņas
14-11/922 158802120028.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/921 158802120028.04.2020 Vikingu 3 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/920 158802120028.04.2020 Vikingu 3 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/919 158802120028.04.2020 05.05.2020 Mūzikas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/918 158802120028.04.2020 Ķemeru 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/917 158802120028.04.2020 Kalsnavas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/916 158802120028.04.2020 Ģertrūdes 4 Īslaicīgās lietošanas būves - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/915 158802120028.04.2020 05.05.2020 Bārtas 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/914 158802120028.04.2020 Ausekļa (Ezeru 40) _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/913 158802120028.04.2020 29.04.2020 Edinburgas 81A _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/912 158802120028.04.2020 29.04.2020 Tallinas 9, Tirzas 42,44A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/911 158802120028.04.2020 Plūdu 4 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/910 158802120028.04.2020 08.05.2020 Pūpolu 1A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/909 158802120028.04.2020 Kāpu 72 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/908 158802120028.04.2020 Kāpu 116 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/907 158802120028.04.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/906 158802120028.04.2020 29.04.2020 Bulduru 137 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE