Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/114 157955760021.01.2020 30.01.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/113 157955760021.01.2020 31.01.2020 Irbju 27 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/112 157955760021.01.2020 31.01.2020 Irbju 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/111 157955760021.01.2020 30.01.2020 Grīšļa 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/110 157955760021.01.2020 30.01.2020 Ērgļu 2A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/109 157955760021.01.2020 30.01.2020 Dzirnavu 47 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/108 157955760021.01.2020 31.01.2020 Dzirksteles 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/107 157955760021.01.2020 30.01.2020 Brīvības 72 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/106 157955760021.01.2020 23.01.2020 Viestura 25 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/105 157955760021.01.2020 23.01.2020 Lāčplēša 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/99 157921200017.01.2020 Pulkveža Brieža 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/98 157921200017.01.2020 Mežsargu 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/97 157921200017.01.2020 21.01.2020 Priežu 23B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/96 157921200017.01.2020 Talsu 31 k-10 dz.5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/95 157921200017.01.2020 28.01.2020 Raiņa 84/86 k-1 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/94 157921200017.01.2020 21.01.2020 Kuldīgas 21-31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/93 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-7 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/92 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-6 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/91 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-5 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/90 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-4 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti