Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1624 159527880021.07.2020 Emīla Dārziņa 17 _Autoceļi un ielas - Saskaņot izmaiņas
14-11/1623 159527880021.07.2020 Pūres 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1622 159527880021.07.2020 Mellužu 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1621 159527880021.07.2020 Kandavas 28/30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1620 159527880021.07.2020 Jomas 39A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1619 159527880021.07.2020 Grīvas 11A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1618 159527880021.07.2020 Garkalnes 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1617 159527880021.07.2020 22.07.2020 Bērzu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1616 159527880021.07.2020 4.līnija 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1615 159527880021.07.2020 21.07.2020 Viktorijas 16 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1614 159527880021.07.2020 Rīgas 37 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1613 159527880021.07.2020 Daugavpils, Jēkabpils, Kārsas, Kuteru, Leona Paegles, Valkas, Zivju _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1612 159527880021.07.2020 Nometņu 9-73 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1611 159527880021.07.2020 Tallinas 40-20 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1610 159527880021.07.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1609 159527880021.07.2020 21.07.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1608 159527880021.07.2020 21.07.2020 Edinburgas 51 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1607 159527880021.07.2020 21.07.2020 Tallinas 40-20 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1606 159527880021.07.2020 Valmieras 8 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1605 159527880021.07.2020 Artilērijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi