Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/89 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-3 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/88 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-2 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/87 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/86 157921200017.01.2020 28.01.2020 Žubītes 17A Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/85 157921200017.01.2020 28.01.2020 Viņķu 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/84 157921200017.01.2020 28.01.2020 Eglaines 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/83 157921200017.01.2020 28.01.2020 Eglaines 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/82 157921200017.01.2020 28.01.2020 Baldones 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/81 157921200017.01.2020 21.01.2020 Viktorijas 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/80 157921200017.01.2020 24.01.2020 Baltas kāpas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/104 157921200017.01.2020 21.01.2020 Saulgriežu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/103 157921200017.01.2020 20.01.2020 Rubeņu 79-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/102 157921200017.01.2020 Putu 6 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/101 157921200017.01.2020 20.01.2020 Palienes 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/100 157921200017.01.2020 20.01.2020 Palienes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/79 157895280014.01.2020 27.01.2020 Egļu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/78 157895280014.01.2020 Briežu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/77 157895280014.01.2020 Emīla Dārziņa 17, Tūristu _Autoceļi un ielas - nav definējams
14-11/76 157895280014.01.2020 17.01.2020 Vaiņodes 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/75 157895280014.01.2020 16.01.2020 Tērbatas 24 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi