Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1029 152693640022.05.2018 Amatas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/877 149332680028.04.2017 Amatas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1292 146766600005.07.2016 Amatas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/104 142196400023.01.2015 30.01.2015 Amatas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/1313 140424840002.07.2014 Amatas 2A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/2254 138498480021.11.2013 Amatas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/111 135880560022.01.2013 Amatas 2A Apstiprināt
14-11/913 155553480018.04.2019 Amatas 4/6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/23 154689840008.01.2019 09.01.2019 Amatas 4/6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1868 153445320017.08.2018 20.08.2018 Amatas 4/6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2345 141989040030.12.2014 Amatas, Braslas, Dubultu, Pumpuri 2005 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1320 140433480003.07.2014 Amatas, Strēlnieku, Mūsas, Mēmeles, Strēlnieku 72, Strēlnieku 74 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/2182 150697800003.10.2017 Amtmaņa Briedīša 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1549 147069000009.08.2016 Amtmaņa Briedīša 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1334 143682120014.07.2015 24.07.2015 Amtmaņa-Briedīša 7 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1176 143561160030.06.2015 Amtmaņa-Briedīša 7 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1904 156650760023.08.2019 04.09.2019 Amulas 2 Sporta un atpūtas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/531 152175600023.03.2018 29.03.2018 Amulas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2440 151000560007.11.2017 Amulas 2A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/490 145937160031.03.2016 Amulas 6, Ventas 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE