Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/74 157895280014.01.2020 Rūdolfa Blaumaņa 15 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/73 157895280014.01.2020 Nīcas 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/72 157895280014.01.2020 27.01.2020 Silu 33A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/71 157895280014.01.2020 16.01.2020 Dubultu 101 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/70 157895280014.01.2020 Edinburgas 33A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/69 157895280014.01.2020 Jāņa Pliekšāna 13 K-1 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/68 157895280014.01.2020 20.01.2020 Kleistes 5 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/67 157895280014.01.2020 23.01.2020 Tālivalža 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/66 157895280014.01.2020 23.01.2020 Tālivalža 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/65 157895280014.01.2020 24.01.2020 Skolas 65A Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/64 157895280014.01.2020 23.01.2020 Siguldas 12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/63 157895280014.01.2020 24.01.2020 Brīvības 72 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/62 157895280014.01.2020 23.01.2020 Baldones 7A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/61 157895280014.01.2020 23.01.2020 Baldones 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/60 157895280014.01.2020 23.01.2020 Andreja Upīša 12A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/59 157895280014.01.2020 20.01.2020 Rāznas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/58 157895280014.01.2020 24.01.2020 Bauskas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Uzdot novērst konstatēto bīstamību
14-11/57 157860720010.01.2020 10.01.2020 Jāņa Pliekšāna 96 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/56 157860720010.01.2020 13.01.2020 Dāvja 77 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/55 157860720010.01.2020 14.01.2020 Zemgales 34 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu