Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/54 157860720010.01.2020 Vikingu 24B _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/53 157860720010.01.2020 15.01.2020 Vasaras 28A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/52 157860720010.01.2020 15.01.2020 Puķu 40 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/51 157860720010.01.2020 Baltezera 1A, Strēlnieku 60 k.1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/50 157860720010.01.2020 20.01.2020 Tvaikoņu 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/49 157860720010.01.2020 20.01.2020 Alfrēda Kalniņa 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/48 157860720010.01.2020 13.01.2020 Jomas 78 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/47 157860720010.01.2020 Skolas 65A-53 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/46 157860720010.01.2020 14.01.2020 Dzintaru 28-15 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/45 157860720010.01.2020 20.01.2020 Āraišu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Uzdot novērst konstatēto bīstamību
14-11/44 157834800007.01.2020 Zemeņu 52 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/43 157834800007.01.2020 Rojas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/42 157834800007.01.2020 10.01.2020 Mellužu 60 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/41 157834800007.01.2020 13.01.2020 Jāņa Pliekšāna 82-35 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/40 157834800007.01.2020 20.01.2020 Jāņa Pliekšāna 82-16 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/39 157834800007.01.2020 12.02.2020 Dundagas 8a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/38 157834800007.01.2020 Baznīcas 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/37 157834800007.01.2020 Tūristu 2A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Saskaņot izmaiņas
14-11/36 157834800007.01.2020 09.01.2020 Dzintaru 28-64 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/35 157834800007.01.2020 09.01.2020 Dzintaru 21-10 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu