Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1877 159795720021.08.2020 Slokas 47A _Katlumājas - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1876 159795720021.08.2020 24.08.2020 Ozolu 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1875 159795720021.08.2020 Ludzas 2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1874 159795720021.08.2020 28.09.2020 Lienes 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1873 159795720021.08.2020 Līdaku 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1872 159795720021.08.2020 Kaugurciema 65 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1871 159795720021.08.2020 Īves 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1870 159795720021.08.2020 Dzimtenes 14 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1869 159795720021.08.2020 Čiekuru 1B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1868 159795720021.08.2020 Bulduru 77 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1867 159795720021.08.2020 Bulduru 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1866 159795720021.08.2020 Bulduru 137 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/1865 159795720021.08.2020 Avotu 22 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1864 159795720021.08.2020 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1863 159795720021.08.2020 25.08.2020 Dzintari _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1862 159795720021.08.2020 24.08.2020 Zemgales 52A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1861 159795720021.08.2020 24.08.2020 Rīgas 4 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1860 159795720021.08.2020 Pētera Pāvila 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1859 159795720021.08.2020 21.08.2020 Nākotnes 6 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1858 159795720021.08.2020 21.08.2020 Tīklu 11A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu