Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/34 157834800007.01.2020 09.01.2020 Krūkļu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/33 157834800007.01.2020 09.01.2020 Ātrā 8 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/32 157834800007.01.2020 16.01.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/31 157834800007.01.2020 7.līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/30 157834800007.01.2020 Rīgas 53 Cits (skat.nosaukumu) - nav definējams
14-11/9 157800240003.01.2020 13.01.2020 Dzelzceļa 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/8 157800240003.01.2020 14.01.2020 Caunu 8 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/7 157800240003.01.2020 Caunu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/6 157800240003.01.2020 13.01.2020 Alfrēda Kalniņa 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/5 157800240003.01.2020 Alejas 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/4 157800240003.01.2020 Baltās kāpas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/3 157800240003.01.2020 07.01.2020 Talsu 31 k-10-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/29 157800240003.01.2020 Ķemeri _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - BA-grozīt nosacījumus
14-11/28 157800240003.01.2020 Emīla Dārziņa 17, Tūristu _Autoceļi un ielas - BA-papildināt ar pielikumu
14-11/27 157800240003.01.2020 Tērvetes 10A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/26 157800240003.01.2020 08.01.2020 Rubeņu 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/25 157800240003.01.2020 08.01.2020 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/24 157800240003.01.2020 08.01.2020 Pulkveža Brieža 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/23 157800240003.01.2020 Jāņa Pliekšāna 82-25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/22 157800240003.01.2020 Brocēnu 14 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi