Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1857 159795720021.08.2020 Slokas 11-4 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1856 159795720021.08.2020 21.08.2020 Rēzeknes pulka 17-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1855 159795720021.08.2020 Nometņu 18-31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1854 159795720021.08.2020 Mangaļu 11-1 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1853 159795720021.08.2020 21.08.2020 Konkordijas 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1852 159795720021.08.2020 21.08.2020 Edinburgas 51 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot izmaiņas
14-11/1851 159795720021.08.2020 21.08.2020 Edinburgas 51 Cits (skat.nosaukumu) - Atteikt saskaņot
14-11/1850 159795720021.08.2020 21.08.2020 Dubultu 10-76 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1849 159795720021.08.2020 21.08.2020 Kalnciema 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1848 159795720021.08.2020 Sēravotu 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1847 159795720021.08.2020 01.09.2020 Mežsargu 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Administratīvās lietas izbeigšana
14-11/1846 159769800018.08.2020 20.08.2020 Tukuma 10 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1845 159769800018.08.2020 28.08.2020 Vilhelma Purvīša 25A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/1844 159769800018.08.2020 Viktorijas 65 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1843 159769800018.08.2020 Vasaras 28A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1842 159769800018.08.2020 10.09.2020 Vasaras 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1841 159769800018.08.2020 19.08.2020 Turaidas 22-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1840 159769800018.08.2020 Pļaviņu 42 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1839 159769800018.08.2020 Pļaviņu 42 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1838 159769800018.08.2020 Nīcas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi