Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2131 160037640018.09.2020 18.09.2020 Nometņu 8 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2130 160037640018.09.2020 Kalnciema 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2129 160037640018.09.2020 18.09.2020 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Izsniegt
14-11/2128 160037640018.09.2020 18.09.2020 Krāslavas 1 Veselības aprūpes objekts - Izsniegt
14-11/2127 160011720015.09.2020 Milteņu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/2126 160011720015.09.2020 22.09.2020 Dzintaru 12 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2125 160011720015.09.2020 Vienības 1A Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2124 160011720015.09.2020 17.09.2020 Ventspils 70 Tirdzniecības objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2123 160011720015.09.2020 Tirgoņu 17 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-pārreģistrēt
14-11/2122 160011720015.09.2020 Slokas 20 Tirdzniecības objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2121 160011720015.09.2020 Robežu 30 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2120 160011720015.09.2020 Ilūkstes 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2119 160011720015.09.2020 Dzintaru 4 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/2118 160011720015.09.2020 17.09.2020 Vikingu 27 _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2117 160011720015.09.2020 17.09.2020 Ventspils _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2116 160011720015.09.2020 17.09.2020 Vīksnas 1B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2115 160011720015.09.2020 Vasaras 65 k-1 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2114 160011720015.09.2020 Oļģerta 12 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2113 160011720015.09.2020 17.09.2020 Olgas 22A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2112 160011720015.09.2020 17.09.2020 Mellužu 24 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu