Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/21 157800240003.01.2020 Brocēnu 1 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/20 157800240003.01.2020 Upes 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2 157800240003.01.2020 22.01.2020 Lauku 35-124 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/19 157800240003.01.2020 Brīvības 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/18 157800240003.01.2020 13.01.2020 Vikingu 33 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/17 157800240003.01.2020 14.01.2020 Vilhelma Purvīša 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/16 157800240003.01.2020 13.01.2020 Vienības 11 k-2-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/15 157800240003.01.2020 14.01.2020 Vidus 19A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/14 157800240003.01.2020 13.01.2020 Jāņa Rozentāla 27 Cits (skat.nosaukumu) - nav definējams
14-11/13 157800240003.01.2020 14.01.2020 Rītupes 26A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/12 157800240003.01.2020 14.01.2020 Piekrastes 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/11 157800240003.01.2020 13.01.2020 Mežmalas 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/10 157800240003.01.2020 14.01.2020 Kaugurciema 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1 157800240003.01.2020 Madonas 7 Cits (skat.nosaukumu) - Akceptēt
14-11/2840 157739760027.12.2019 06.01.2020 Konkordijas 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2839 157739760027.12.2019 Kanālu 9-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/2838 157739760027.12.2019 Nometņu 11/13 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2837 157739760027.12.2019 Puķu 88 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2836 157739760027.12.2019 Jomas 25 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2835 157739760027.12.2019 Valtera 52B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi