Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1513 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1512 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1511 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1510 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1509 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1508 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1507 159432840010.07.2020 10.07.2020 Stūrmaņu 5A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/1506 159432840010.07.2020 10.07.2020 Kāpu 108 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1505 159406920007.07.2020 10.07.2020 Valtera 52A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1504 159406920007.07.2020 21.07.2020 Upmalas 1A Veselības aprūpes objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1503 159406920007.07.2020 10.07.2020 Dzirnavu 85A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1502 159406920007.07.2020 Vilhelma Purvīša 25 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1501 159406920007.07.2020 Vikingu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1500 159406920007.07.2020 08.07.2020 Vidus 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1499 159406920007.07.2020 10.07.2020 Pūres 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1498 159406920007.07.2020 Pils 5 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1497 159406920007.07.2020 Mežsargu 43 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1496 159406920007.07.2020 Krišjāņa Barona 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1495 159406920007.07.2020 Krišjāņa Barona 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1494 159406920007.07.2020 07.07.2020 Brikšķu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri